"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชบ.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี โดยออกบูธ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับศีล ๕ รับของรางวัล
ประชาชสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการประชารัฐสร้างสุข
โดยมีนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิพิธโภไคย
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี

วันพุธ ที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี ดังนี้
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน ๑๓๙ ร๔ป
๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา จำนวน ๓๒ รูป
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีรราชา จำนวน ๔๖ รูป
ผลการดำเนินการ มีข้อมูลตรงตามบัญชีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลตามที่รายงาน


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ วัดหนองปรือ อำเภอบางละมุง

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง โดยการนำของพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับอนุบาล ๖๐ ทุน ระดับประถม ๕๐๐ ทุน และระดับมัธยมศึกษา ๑๗๐ ทุน
โดยเมตตาพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ วัดกัณยาณมิตร กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สาระบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี  และข้าราชการครู / เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจชลบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ 
มีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชลบุรี
แสดงตนเป็นพุทธมามกกะ สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน
ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี โดยเมตตาพระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ประจำปี ๒๕๖๑  และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี 
โดยมีพระครูสุภัทรกิจจานุการ เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระสารีริกธาตุ ทอดผ้าป่า เจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
อัญเชิญพระสารีริกธาตุ ทอดผ้าป่า เจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีส่วนราชการ  พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ พุทธมณฑลชลบุรี โดยเมตตาพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดบางพระวรวิหาร
พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอพานทอง เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ ๙  โดยเมตตาพระครูวิทยาภินันท์ เจ้าคณะอำเภอพานทอง
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอพานทองเข้าร่วมพิธีฯ
ณ วัดยุคลลราษฏร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers