"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันเสาร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีพระมหาคมสันต์ ชินวโร เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมทหาร ตำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการ พ่อค้า
ประชาชนในอำเภอ้กาะจันทร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้วัดที่เป็นศูนย์กลาง แต่ละอำเภอได้ดำเนินการจัดพิธีฯ โดยพร้อมทั้ง ๑๐ แห่ง


อ่านเพิ่มเติม...

 

ผอ.พศจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปี วัดเขาคีรีรมย์

วันศุกร์ ที่ ๒๗ เมษายนย ๒๕๖๑ นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปี วัดเขาคีรีรมย์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีผู้มาปฏิบัติธรรม จำนวน ๓๐๐ คนอ่านเพิ่มเติม...

 

ตารางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ตารางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยพระชลญาณมุนี พระราชาคณะชั้นสามัญ
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม อำเภอพนัสนิคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชาวลิตร แสงอุทัย
รองผู้ัว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยอัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ
ข้าราชการในจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการวัดญาณสังวรารามวรวิหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวัดญาณสังวรารามวรวิหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
โดยมีพระพรหมมุนี เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตร
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔
มูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร
เนื่องในวันสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยพระภิกษุสงฆ์จากวัดราษฎร์บำรุง และวัดนอก
ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ นำขบวน และมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พร้อมด้วนราชการ ส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมขบวน ส่วนพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อาราธนาเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี และพระสงฆ์จากวัดอรัญญิกาวาส
ประกอบพิธีสรงน้ำฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานวันสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ
และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ และมีการมอบโล่รางวัล"คนดีศรีเมืองชล"
ในสาขาต่างๆ โดยพระเทพสุธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พ่อค้า คหบดี และประชาชนจังหวัดชลบุรี ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุค
ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรีอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

วันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดฃลบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฃลบุรี อัยยการ ศาล
ทหาร ตำรวจ ข้าราชการในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers