"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันเสาร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุมธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ในจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ
เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิติ วิวัฒน์พานิช นายอำเภอศรีราชา
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
ณ วัดรังษีสุทธาวาส  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยพระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายกฤษณพันธุ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
มีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนอำเภอเมืองชลบุรี เข้าร่วมพิธ๊ฯ 
ณ วัด จรูญราษฎร์ อำเภอเมืองชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอพนัสนิคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธ ที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอพนัสนิคม
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ มีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
ณ วัดแก้วศลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธ ที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๖.๐๐ น.
นายภัครธรค์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการอำเภอบ้านบึง
เทศบาลบ้านบึง, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,พ่อค้าประชาชนตำบลคลองกิ่ว,
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดกุณฑีธาร (หัวกุญแจ)
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมพิธี กว่า ๔๐๐ รูป/คน
ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ได้มีมติให้วัดที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละอำเภอ
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมกันทุกอำเภอ
โดยมีนายอำเภอ หรือผู้แทน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดามาตรฐานช่างไทย (วันฝีมือแรงงานแห่งชาติ)

วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวาระวันพระบิดามาตรฐานช่างไทย (วันฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อัยการ ศาล
ทหาร ตำรวจ ข้าราชการในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (รอบประชาชนทั่วไป)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๒๐.๐๐ น.
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 
นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชลบุรี โดยมีพระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม จากวัดใหญ่อินทาราม
พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา และนำเวียนเทียน ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (รอบนักเรียนนักศึกษา)

วันพฟหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๓๐ น. (รอบนักเรียนนักศึกษา)
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ มีการฟังธรรมเทศนา
จากพระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม 
การสวดมนต์สารภัญญะ และการเวียนเทียน ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี
มีหน่วยงานสถานศึกษา เข้าร่วมจำนวน ๑,๐๐๐ คน 

อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers