"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยพระครูสิทธิธรรมนุวัตร
เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพนัสนิคม นำเจริญพระพุทธมนต์ฯ
และนายณรงค์  เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานฝ่านฆราวาส พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ
ส่วนราชการ และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ วัดหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ณ หอประชุมพระพุทธมณฑล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล และพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง เข้ารับประทานรางวัล
"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ

วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัด เงินอุดหนุนสบทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และมีวัดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร ๔๒ วัด


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ. ชลบุรี ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี"

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี"
มีการออกบูทเกี่ยวกับศีล ๕ และมีการตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล รวมทั้งประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน
โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๑"

วันที่ ๑๙ - ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเทศกาลตรุษจีน ปิดทองหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเทศกาลตรุษจีน ปิดทองหลวงพ่ออี๋ 
โดยมีพลเรือตรีสุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน พุทธสาสนิกชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา และฉลองอุโบสถ วัดเขาไม้หน้าวราราม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา และฉลองอุโบสถ ณ วัดเขาไม้หน้าวราราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมีพระอธิการพนม วรวโน  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานฝ่านฆราวาส โดยมีประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีปิดทอง ยกช่อฟ้าศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองปรือ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีปิดทอง ช่อฟ้าศาลาอเนกประงค์
โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชาวลิตร แสงอุทัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่านฆราวาส พร้อมด้วยนายอำเภอบางละมุง
ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนบริเวณใกล้เคียงร่วมพิธีฯ ณ วัดหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers