"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ ที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดชลบุรี ประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๔
โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสนามสอบ โดยประโยค ๑ - ๒ 
มีห้องสอบ จำนวน  ๑๑ ห้อง ประโยค ป.ธ.๓ มีห้องสอบ จำนวน ๔ ห้อง
และประโยค ป.ธ.๔ มีห้องสอบ จำนวน ๓ ห้อง ณ สนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดชลบุรี
วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักธรรมและนักธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา จัดโดย แม่กรองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงปีที่ ๗

วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงปีที่ ๗ ชั้นประโยค ๑ - ๒ , ประโยค ป.ธ.๕
ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓  โดย พระครูปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารมหลวง เป็นประธาน ณ อาคารพระปริยัติธรรม 
วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอพนัสนิคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๖.๐๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอพนัสนิคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มีตำรวจ ส่วนราชการ
พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ  ณ วัดหลวงพรหมาวาส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยพระมหาเจริญ จินวุฒโฑ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง และคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง
นำเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
มีส่วนราชการ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร
พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดกุณฑีธาร  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โดยพระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ร่วมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี นำเจริญพระพุทธมนต์ฯ
และมีนายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า และประชาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ณ วัดใหม่พระยาทำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอพานทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอพานทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โดยพระครูอุดมวิสุทธคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอพานทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชนในอำเภอพานทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ  ณ  วัดยุคลราษฏร์สามัคคี 
ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โดยพระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยคณะสงฆ์
อำเภอสัตหีบนำเจริญพระพุทธมนต์ฯ และมีนายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีทหาร ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers