"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัด ให้กับนักท่องเที่ยว

วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้
นางสาววรวรรณ ทองศิริ  ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย
นายปรีชา บุญศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปํญหาเรื่องเรียน
กรณีการจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัดให้กับนักเที่ยวราคาแพง โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์
นายอำเภอบางละมุง เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบางละมุง  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดชลบุรี
โดยอัญเชิญพระนพฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประดิษฐาน ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง  
โดยพระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเหล่ากาดจังหวัดชลบุรี อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ทหาร ตำรวจในจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กรมทหราราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๔๕ น.
นางสาววรวรรณ ทองศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มีข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเมืองชลบุรี โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี จัดโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะ รุ่นที่ ๒
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
อำเภอเมืองชลบุรี โดยจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรมะ และกิจกรรมจิตอาสา
มีพระครูสุนทรกิตติสาร วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพระวิทยากร
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ๗๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชลบุรี

วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี มีการจัดบูทถาม - ตอบ เกี่ยวกับศีล ๕
เพื่อรับรางวัล โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี 
ณ โรงเรียนบ้านขลอด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี จัดโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะ
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
อำเภอเมืองชลบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗๕๐ คน  มีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ชิงรางวัล
และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" และวัดเขาบางทราย
มีพระครูสุนทรกิตติสาร วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา เป็นพระวิทยากร
และมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers