"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ร่วมโครงการคลีนิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้แก่พระภิกษุ ของสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.
สภากาดชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโครงการคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตา
ให้แก่พระภักษุ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วย พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง 
นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
กิ่งกาชาด อำเภอบางละมุง ผู้แทนวัฒธนธรรมจังหวัดชลบุรี
และ นายสุริยัน สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการฯ
ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะสงฆ์อำเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอต่างๆในจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑  จำนวน ๔๐๐ วัด
มีพระภิกษูสงฆ์นำสวดมนค์ข้ามปี จำนวน ๔,๑๘๒ รูป
และมีประชาชนเข้าร่มพิธี จำนวน ๒๔๑,๖๐๐ คน อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ. ชลบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพระปัญญารัตนาภรณ์ 
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และคณะสงฆ์นำสวดมนต์ จำนวน  ๙๙ รูป โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง และประชาชน
ร่วมสวดมนต์ข้ามปี จำนวน ๓,๕๐๐ คน ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.
จังหวัดชลบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดราษฏร์ศรัทธา ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยพระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม ประธานฝ่ายสงฆ์
ร่วมด้วยคณะสงฆ์ อำเภอเมืองชลบุรี นำเจริญพระพุทธมนต์ฯ และมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พ่อค้า ประชาชน
ร่วมพิธีเจริญโดยพร้อมเพรียงกันอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ "วันตากสินมหาราช"

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ "วันตากสินมหาราช"
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และวีรกรรมอันหาญกล้าของพระองค์ 
โดยพระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรีประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบ
ทางพระพุทธศาสนา เพืื่อรับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑ ในระดับจังหวัด
โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พร้อมด้วยพระครูวินัยธรภูวนาม กิตตินาโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ)
พระปลัดไตรวัชร์ จิตตฺปุญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม) และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส
ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ฯ จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ "ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่วิชาการ กลุ่มที่ ๑๒" ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจาก
นายพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปริยัติสัมพันธ์น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่วิชาการ กลุ่มที่ ๑๒" ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีโรงเรียนเข้าร่วม ๑๓ โรงเรียน จาก ๗ จังหวัด
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง ปราจีน สระแก้ว และตราด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ และคัดเลือกนักเรัยนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ วัดทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมงานประเพณีแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ ๕

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๐๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมงานประเพณีแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ ๕
มีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบโล่รางวัลให้แห่ผู้ชนะการประกวดแห่โคม อันดับที่ ๑  อำเภอสัตหีบ
อันดับ ๒ เทศบาลแสมสาร  อันดับ ๓ โครงการพระราชดำริฯ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ เทศบาลบางเสร่ และเทศบาลอุดมศักดิ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers