"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ร่วมงานประเพณีแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ ๕

วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ขบวนแห่โคม ในงานประเพณีแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์
ถิ่นจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้ัง ๕ โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธี
ณ ลานหน้าผาแกะสลักพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

แบบฟอร์ม "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๑"

แบบฟอร์มรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล
"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๑" สามารถส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้
ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๙๗ ๒๕๑ ๘๓๑๗ คุณ วรวรรณ

อ่านเพิ่มเติม...

 

แบบฟอร์มการขอสนับสนุนเงินงบประมาณการบูรณะซ่อมแซมอาคารเสนาสนะ


แบบฟอร์มการของบสนับสนุนงบประมาณการบูรณะซ่อมแซมอาคารเสนาสนะ
สามารถส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรวรรณ ๐๙๗ ๒๕๑ ๘๓๑๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมงานแถลงข่าวแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นคลองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ ๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
ร่วมงานแถลงข่าวแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ ๕
พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ณ เขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยพระราชสิทธิวิมล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีท เจ้้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยอัยยการ ศาล ทหาร ตำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ
อำเภอเมืองชลบุรี มีพระภิกษูรับบิณฑบาต จำนวน ๙๑ รูป 

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ ๒๘ พฤสจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น.
จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยพระครูวิปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ร่วมด้วยคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา นำเจริญพระพุทธมนต์ฯ และมีนายสุริยันต์ สาระบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ดจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี
ณ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าโครงการ ๑๐๐ คน


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤสจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมรับเสด็จเจ้าคุณสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมายังวัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรหมาเถร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ในพิธีฉลองวัดและอุทิศกุศลแก่สรรพสัตว์ เนื่องในโอกาสที่สร้างวัดสำเร็จสมบูรณ์
โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
รับเสด็จ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ
หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมรับเสด็จ ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม


อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers