รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดชลบุรี

ที่

วัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม

หนองใหญ่

หนองใหญ่

ชลบุรี

บุญญฤทธยาราม

บ้านบึง

บ้านบึง

ชลบุรี

สิงห์ทองพรมวาส

หนองชาก

บ้านบึง

ชลบุรี

วัดสวนน้ำตก

หนองข้างคอก

เมือง

ชลบุรี

ใหม่ทรายมูล

หนองปรือ

พนัสนิคม

ชลบุรี

ตาลล้อม

เหมือง

เมือง

ชลบุรี

หลวงพรมาวาส

วัดหลวง

พนัสนิคม

ชลบุรี

เนินบุญญาราม

ทุ่งสุขลา

ศรีราชา

ชลบุรี

เขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์

ตะเคียนเตี้ย

บางละมุง

ชลบุรี

๑๐

รังษีสุทธาวาส

สุรศักดิ์

ศรีราชา

ชลบุรี

๑๑

นาพร้าวเก่า

สุรศักดิ์

ศรีราชา

ชลบุรี

๑๒

ราษฏร์บำรุง

มะขามหย่ง

เมือง

ชลบุรี

๑๓

หนองไทร

หมอนนาง

พนัสนิคม

ชลบุรี

๑๔

ไร่หลักทอง

ไร่หลักทอง

พนัสนิคม

ชลบุรี

๑๕

ท่อใหญ่

หนองอิรุณ

บ้านบึง

ชลบุรี

๑๖

เขาดินวนาราม

หนองขาม

ศรีราชา

ชลบุรี

๑๗

หนองขาม

หนองขาม

ศรีราชา

ชลบุรี

๑๘

จรูญราษฎร์

ห้วยกะปิ

เมือง

ชลบุรี

๑๙

เขาดินญาณนิมิต

หัวถนน

พนัสนิคม

ชลบุรี

๒๐

หนองกระดูกควาย

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

ชลบุรี

๒๑

ศรีวนาราม

บางละมุง

บางละมุง

ชลบุรี

๒๒

เนินสังข์สฤษฎาราม

ไร่หลักทอง

พนัสนิคม

ชลบุรี

๒๓

เนินหลังเต่า

บ้านช้าง

พนัสนิคม

ชลบุรี

๒๔

โป่งปากดง

นาเริก

พนัสนิคม

ชลบุรี

๒๕

หนองตำลึง

หนองตำลึง

พานทอง

ชลบุรี

๒๖

สังกะเปรียว

ตะเคียนเตี้ย

บางละมุง

ชลบุรี

๒๗

ถ้ำยายปริก

ท่าเทววงค์

เกาะสีชัง

ชลบุรี

๒๘

หน้าพระธาตุ

หน้าพระธาตุ

พนัสนิคม

ชลบุรี

๒๙

ธรรมนิมิตต์

บ้านสวน

เมือง

ชลบุรี

๓๐

สำนักบก

สำนักบก

เมือง

ชลบุรี

๓๑

หนองศรีสงวน

สำนักบก

เมือง

ชลบุรี

๓๒

ทุ่งเหียง

หมอนนาง

พนัสนิคม

ชลบุรี

๓๓

เขาช่องลม

เขาคันทรง

ศรีราชา

ชลบุรี

๓๔

วังตะโก

หนองข้างคอก

เมือง

ชลบุรี

๓๕

อ่างศิลา

อ่างศิลา

เมือง

ชลบุรี

๓๖

มาบสามเกลียว

ดอนหัวฬ่อ

เมือง

ชลบุรี

๓๗

เตาปูน

เสม็ด

เมือง

ชลบุรี

๓๘

ใหม่เกตุงาม

บ้านปึก

เมือง

ชลบุรี

๓๙

นาจอมเทียน

นาจอมเทียน

สัตหีบ

ชลบุรี

๔๐

เขาพุทธโคดม

สุรศักดิ์

ศรีราชา

ชลบุรี

๔๑

เจริญธรรม

บ้านบึง

บ้านบึง

ชลบุรี

๔๒

หนองลำดวนพรมศรี

ท่าบุญมี

เกาะจันทร์

ชลบุรี

๔๓

ป่าเขาพุวนาราม

บางพระ

ศรีราชา

ชลบุรี

๔๔

บ้านไร่

มาบโป่ง

พานทอง

ชลบุรี

๔๕

กลาง

มะขามหย่ง

เมือง

ชลบุรี

๔๖

ชมภูแก้ว

บ้านสวน

เมือง

ชลบุรี

๔๗

ใหญ่อินทาราม

บางปลาสร้อย

เมือง

ชลบุรี

๔๘

อรัญญิกาวาส

บ้านสวน

เมือง

ชลบุรี

๔๙

ชัยมงคล

หนองปรือ

บางละมุง

ชลบุรี

๕๐

บ่อทองราษฎร์บำรุง

บ่อทอง

บ่อทอง

ชลบุรี

ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐