วันพุธ ที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐  น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมงานวันแม่
"โรงเรียน  ศีล  ๕ " โรงเรียนภักดีพรรณ  อำเภอเมืองชลบุรี
เป็นโรงเรียนที่นำ ศีล ๕