วันเสาร์ ที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดชลบุรี ประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๔
โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสนามสอบ โดยประโยค ๑ - ๒ 
มีห้องสอบ จำนวน  ๑๑ ห้อง ประโยค ป.ธ.๓ มีห้องสอบ จำนวน ๔ ห้อง
และประโยค ป.ธ.๔ มีห้องสอบ จำนวน ๓ ห้อง ณ สนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดชลบุรี
วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


ภาพ : จักรกฤษณ์
ข่าว : ณัฏฐนันท์

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:34 )