วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัด เงินอุดหนุนสบทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และมีวัดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร ๔๒ วัด


ภาพ : จักรกฤษณ์
ข่าว : ณัฏฐนันท์

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2018 เวลา 11:25 )