วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ณ หอประชุมพระพุทธมณฑล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล และพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง เข้ารับประทานรางวัล
"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพ : จักรกฤษณ์
ข่าว : ณัฏฐนันท์

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2018 เวลา 14:47 )