วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม วัดเนินบุญญาราม และวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภาพ : จักรฤฏษณ์
ข่าว : ณัฏฐนันท์

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2018 เวลา 16:23 )