วันอาทิตย์ที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
การจัดงานข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเมตตาพระครูปลัดสุวัฒนศีลกุล ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์บำรุง
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี 
มีอัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมพิธี 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี
 ภาพ :  จักรกฤษณ์/จิรัฏฐ์
ข่าว : ณัฏฐนันท์

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 เวลา 12:57 )