วันที่เสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานวันสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีสงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 
๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทั้ง ๓ พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน
พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ร่วมขบวนแห่วันสงกรานต์ ตามถนนวชิปราการ อำเภอเมืองชลบุรี


 แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 เวลา 12:25 )