วันที่ ๑๘,๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายเดชา  ก่อเกิด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 


 ภาพ : จักรกฤษณ์/ณัฏฐนันท์
ข่าว: ณัฏฐนันท์

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 09:52 )