วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายอำนาจ  เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา มีส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดญาณสังวราราม
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 


  ภาพ : จักรกฤษณ์/จิรัฏฐ์
ข่าว : ณัฏฐนันท์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 15:12 )