"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
19  29.2%
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
15  23.1%
เข้าวัดทำบุญวันเกิด
8  12.3%
เข้าวัดถวายสังฆทาน
8  12.3%
เพื่อหาวัตถุมงคล
6  9.2%
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
5  7.7%
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
4  6.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  65
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2019 เวลา 15:24