วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบนโยบายและสั่งการในข้อราชการต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบนโยบายและสั่งการในข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,007