วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา คณะกรรมการผู้ดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา และคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานประจำวันดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ โครงการพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา คณะกรรมการผู้ดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา และคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานประจำวันดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พร้อมด้วย นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการนี้ นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ โครงการพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,356