ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าถวายสักการะ พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เพื่อขอโอกาสรายงานตัว และแนวทางในการสนองงานคณะสงฆ์

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๓ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าถวายสักการะ พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เพื่อขอโอกาสรายงานตัว และแนวทางในการสนองงานคณะสงฆ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ พระคุณท่านได้เมตตามอบวัตถุมงคลแก่ทุกคนไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการกระทำความดีอีกด้วย โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดเครือวัลย์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,904