วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เข้าถวายสักการะ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าถวายสักการะ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และพระโสภณคณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เพื่อแนะนำตัวและขอคำแนะนำในการสนองงานคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,848