พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง โดยมี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีด้วย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมปฏิบัติศาสนพิธี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,169