วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์เเข็งแรงในเร็ววัน

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์เเข็งแรงในเร็ววัน โดยได้รับไฟพระฤกษ์ประทาน จากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย คณะสงฆ์วัดชัยมงคล พระอารามหลวง และมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรีจำนวนมาก ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ทั้งนี้ มีคณะศรัทธาได้ร่วมกันออกโรงทานข้าวต้มหมูเห็ดหอม และน้ำถั่วเหลือง สำหรับผู้ร่วมพิธีอีกด้วย ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัดปฏิบัติพิธี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,670