"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร ที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น .
จังหวัดชลบุรี จัดพิธีทำุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัดชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โดยเมตตาพระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภัครธร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
รองผู้ว่าราชการทั้ง ๓ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  ๕๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม วัดเนินบุญญาราม และวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรีอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท ชั้นเอก ในจังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๕- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นางบัวผัว จันทรังษี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท ชั้นเอก ณ อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเมืองชลบุรีอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชบ.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี โดยออกบูธ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับศีล ๕ รับของรางวัล
ประชาชสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการประชารัฐสร้างสุข
โดยมีนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิพิธโภไคย
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี

วันพุธ ที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี ดังนี้
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน ๑๓๙ ร๔ป
๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา จำนวน ๓๒ รูป
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีรราชา จำนวน ๔๖ รูป
ผลการดำเนินการ มีข้อมูลตรงตามบัญชีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลตามที่รายงาน


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชลบุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ วัดหนองปรือ อำเภอบางละมุง

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง โดยการนำของพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับอนุบาล ๖๐ ทุน ระดับประถม ๕๐๐ ทุน และระดับมัธยมศึกษา ๑๗๐ ทุน
โดยเมตตาพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ วัดกัณยาณมิตร กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สาระบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี  และข้าราชการครู / เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจชลบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ 
มีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชลบุรี
แสดงตนเป็นพุทธมามกกะ สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน
ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี โดยเมตตาพระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


อ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี- ว่าง -
ผอ.พศจ.ชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers