"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี วัดสวนตาล (ร้าง) ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ โทรสาร : ๐๓๘-๒๘๖-๔๑๘ ต่อ ๒๐๑

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)


พระเทพชลธารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ม)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)


พระเทพสุทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
JA slide show
 

โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๑๙ น. นายเดชา ก่อเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
จัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
(ศูนย์กลางระดับจังหวัด)
โดยมี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยส่วนราชการ ทุกภาคส่วน
และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

พศจ.ชบ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายอำนาจ  เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา มีส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดญาณสังวราราม
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชบ.ออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๘,๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายเดชา  ก่อเกิด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีอ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชบ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธสักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระรางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยอัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี
และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามหน้าศาลาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชบ.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธสักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ
หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชลบุรี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี 


อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชบ.ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา คู คลอง และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ" เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา คู คลอง และเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้แก่ผู้ด้อยดโกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ คลองขโมย วัดเมืองใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชบ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธสักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๔๕ น.
นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยเมตตาพระราชสิทธิวิมล
ที่รักษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
อัยยการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๑ รูป ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.ชบ. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธํญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
เป็นผู้แทนข้าราชการ และประชาชน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ๑๓ เมษาญฯ ๒๕๖๒
มีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน
พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรีอ่านเพิ่มเติม...

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ในเวลาราชการ 038-286428 ,038-286418
โทรสาร : 038-286418 ต่อ 201

วัดสำคัญของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) บริเวณที่เทียบเรือเทววงศ์
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานต่าง ๆ

เว็บไซต์ธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
baby diapers