วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติพิธีฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย ๒๐๐ ปี นับแต่ทรงพระผนวช และมอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติพิธีฯ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีกำหนดเขตวิสุงคามสีมาและผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดบุญญาวาส พระราชพัชรมานิต วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติพิธีฯ ณ วัดบุญญาวาส ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกองทุนมูลนิธิวัดนาเขื่อน สงเคราะห์ศพยากไร้ - ไร้ญาติ ประธานอุปถัมภ์ โดยนายกิตติ รุ่งเรืองสินงาม (สจ.คุง)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 616,978