วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์ ได้นำเสนอข่าวคลิปพระธาตุหยอดตาพิสูจน์แท้

วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์ ได้นำเสนอข่าวคลิปพระธาตุหยอดตาพิสูจน์แท้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระครูวิสาลธรรมทัศน์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระสมุห์อนุชา วํสธมฺโม เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว ร่วมกับ ฝ่ายบ้านเมือง นำโดย นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านบึง นางสาวจุมพิดา สิงห์โตทอง กำนันตำบลหนองอิรุณ นางอารีรัตน์ สิงห์โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายวัชรินทร์ สงฆ์รักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง พร้อมกันเข้าพบ พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่ เพื่อสอบถาม ตรวจสอบข้อมูล และถวายคำแนะนำที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์อำเภอบ้านบึง พิจารณาแล้วมีมติว่า มิควรกระทำการพิสูจน์พระธาตุในลักษณะนี้อีก ซึ่งเจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่ยอมรับ และพร้อมปฏิบัติตาม จากนั้น รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวี โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดท่อใหญ่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,021