วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแด่ผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในพื้นที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง โดยการตรวจเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบวัดพิบูลสัณหธรรม  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,060