วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และภรรยา ที่เดินทางมาสักการะหลวงพ่อสวนตาล ในโอกาสที่นายนริศ นิรามัยวงศ์ ไปรับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และภรรยา ที่เดินทางมาสักการะหลวงพ่อสวนตาล  ในโอกาสที่นายนริศ นิรามัยวงศ์ ไปรับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยการต้อนรับดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,847