วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2566 เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ เพื่อถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาหาดทราย (วัดป่าธรรมชาติ)

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2566 เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ เพื่อถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาหาดทราย (วัดป่าธรรมชาติ) ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธินันทมุนี (วิ.) ดร.พนมศักดิ์ พุทธญาโณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,847