วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ ประธานบริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ ประธานบริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,096