วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

วัดชัยมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ.2480 ในหมู่บ้านทับพระยา โดยมีหลวงพ่อพระครูวิบูลสังฆการ (หลวงพ่อโป) เป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวัดชัยมงคล และปี พ.ศ.2485 หลวงพ่อโปได้อัญเชิญพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มาทางน้ำจากกรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ท่าเรือบ้านทับพระยาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืน สูง 1.50 เมตร สร้างขึ้นในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุราว 300 กว่าปีเพื่อมาประดิษฐาน ณ วัดชัยมงคล หลังจากนั้นจึงให้นามหลวงพ่อว่า "หลวงพ่อพระพุทธชัยมงคล"เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชื่อวัดและชาวบ้าน ในสมัยนั้นชาวบ้านก่อนที่จะออกทะเลหาปลานั้น
ต่างเดินทางมากราบนมัสการอธิษฐานจิตขอพรจาก "หลวงพ่อพุทธชัยมงคล" และก็สมความปรารถนาทุกครั้ง

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดชัยมงคล จากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี

วัดชัยมงคล งเมืองพัทยาใต้ สถานที่สงบเงียบอย่างวัดชัยมงคลจึงเป็นแหล่งที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพัทยา "หลวงพ่อพุทธชัยมงคล" เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ต่างเดินทางมากราบนมัสการขอพรจากหลวงพ่อให้ได้สมดังปรารถนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,117