ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 

 

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
ว่าง 
นางสุชาดา มุ่งงานครู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวขวัญนิดา บุญมี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวีรสิทธ หลงเจริญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   
    นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายศราวุธ เตียงกูล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


                                                                                                      พนักงานจ้างเหมาบริการนายวสันต์ พุฒติ
พนักงานขับรถยนต์นางดวงพร สะหิ
พนักงานทำความสะอาดนายลาภ ยิ้มประดิษฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย


 
 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,123