บุคลากร พศจ.ชลบุรี

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

 
นางหนึ่งฤทัย  พูลลาภ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายสันติสุข  ร้อยแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
 
นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ

 

นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวีรสิทธ หลงเจริญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศราวุธ เตียงกูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

 
นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
สิบโทรัฐวิชญ์  พันธุพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอนันตา  สันติกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

นายปัณณวิชญ์ ภูชมศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางดวงพร สะหิ
พนักงานทำความสะอาด
นายสมชาติ  บุรีรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,670