อัตรากำลัง

 อัตรากำลังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 

 

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางสุชาดา มุ่งงานครู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวขวัญนิดา บุญมี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวีรสิทธิ หลงเจริญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   
    นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณัฐเดช ใจเที่ยง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   

นายศราวุธ เตียงกูล

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                                                                                                พนักงานจ้างเหมาบริการนายวสันต์ พุฒติ
พนักงานขับรถยนต์นางดวงพร สะหิ
พนักงานทำความสะอาดนายลาภ ยิ้มประดิษฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย


 
 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4232