บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

 
นางหนึ่งฤทัย  พูลลาภ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และกิจการคณะสงฆ์
 
นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ

 

นายวีรสิทธ หลงเจริญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอนันตา  สันติกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

สิบโทรัฐวิชญ์  พันธุพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นายศราวุธ เตียงกูล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 
นายโกสิทธิ์  นวลสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นางดวงพร สะหิ
พนักงานทำความสะอาด
นายสมชาติ  บุรีรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,237