บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวสวาท  แซ่ตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางสุชาดา มุ่งงานครู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายวีรสิทธ หลงเจริญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 
นางสาวอนันตา  สันติกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
สิบโทรัฐวิชญ์  พันธุพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศราวุธ เตียงกูล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

 

 

 
นายวสันต์ พุฒติ
พนักงานขับรถยนต์
นางดวงพร สะหิ
พนักงานทำความสะอาด
นายสมชาติ  บุรีรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,783