สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 พระคติธรรมสมเด็จพระสงฆราช เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2565 พระคติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนบูรณะหลวงพ่อวัดสวนตาล ณ วัดสวนตาล (ร้าง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๙ น. จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,868