วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๙ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ร่วมกับ อำเภอศรีราชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมในโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีลาสิกขา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,651