วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีพระสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา ในการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗, พธ.ม.) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีสวดอภิธรรม ในการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ "พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗, พธ.ม.)" อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมออกหน่วยรับชำระค่าเช่าที่ศาสนสมบัติกลาง วัดผ้าขาวใหญ่ (ร้าง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ดินวัดร้าง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดเมืองใหม่ (ธรรมยุต) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,634