วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงาน นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางสมจิตร ต่อพงษ์พันธุ์ นำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ตสร.) ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,959