วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เพื่อระวังแนวเขตที่ดินวัดบ้านน้อย (ร้าง) ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม ถวายคำแนะนำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง ๓ แห่ง ภายในจังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมประขุมชี้แจงการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะตามธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดนอก อำเภอเมืองชลบุรี วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,797