วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง 
วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพุทธชัยมงคล” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกอันเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 2485 และเดินทางมาทางน้ำ จึงได้ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรของคนพัทยาเป็นอย่างมาก รวมถึงคอยปกปักรักษาชาวเรือชาวประมงด้วย
วัดชัยมงคล สร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๔ สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีนามว่า วัดโคกเสม็ด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดชัยมงคลสมัย ท่านพระครูพรหมเวชวุฒิคุณ เป็นเจ้าอาวาส แรกเริ่มการสร้างวัดนี้ ได้มีพระภิกษุ ๒ รูป คือ พระอาจารย์ชัย, พระอาจารย์เพชร ทั้ง ๒ รูป เป็นชาวกลันตัน ท่านเป็นนักปฏิบัติกรรมฐาน ได้เดินทางจารึกแสวงบุญมาพักปักกลดบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นอกกำแพงเมืองสงขลาด้านทิศตะวันออก สมัยนั้นบริเวณแถบนี้เป็น ป่าไม้ไม่มีบ้านคนอยู่อาศัย ท่านทั้งสองจึงได้ชักชวนประชาชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,021