วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระประวิช ธีรวิชโช เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด (ธ) รก. พระปลัดไตรวัชร์ จิตฺตปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระมหาถาวร ฐานวโร เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม วัดบางพระวรวิหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,043