จันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน On site ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดชลบุรี

จันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน On site ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น ๕ อาคารชลนุสรณ์ ๑๐๐ ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในการนี้ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบรี และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,023