วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชวชิรธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชวชิรธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,001