วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของที่พักสงฆ์ภูเงินเทพนิมิต

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของที่พักสงฆ์ภูเงินเทพนิมิต ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,045