วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรฯ

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสมบัติ พงษ์พรต    นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชวชิรธรรมวิธาน  เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,046