วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ถวายกำลังใจ และตรวจสอบสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น. นางสมบัติ พงษ์พรต นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายจิรัฏฐ์  ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ถวายกำลังใจ และตรวจสอบสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,775