วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ หลวงพ่อสุข ฉนฺทธมฺโม (สุดใจนาค) อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ถ้ำจักรพงษ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ หลวงพ่อสุข ฉนฺทธมฺโม (สุดใจนาค) อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ถ้ำจักรพงษ์ โดยมี พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ เมรุวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,817