วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มและกิจการคณะสงฆ์ เข้ากราบสักการะ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มและกิจการคณะสงฆ์ เข้ากราบสักการะ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  พระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) และพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,801