วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กำหนดพิธีปิดการอบรมหรือการสอบความรู้พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดพิธีปิดการอบรมหรือการสอบความรู้พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ณ วัดบางพระวรวิหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อ่านตราตั้งพระสังฆาธิการ พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,840