วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดชลบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดชลบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี พระเดชพระคุณ พระชลญาณมุนี, ดร. รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมและปฏิบัติพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,756