วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดชลบุรี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นางสุชาดา มุ่งงานครู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการสวดมนต์ข้ามปี และนายเจตน์ อินทับทัน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดชลบุรี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,840