วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอการขึ้นค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดบางพระวรวิหาร

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และพระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าคณะตำบลศรีราชา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้ร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอการขึ้นค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดบางพระวรวิหาร ตามที่ผู้แทนชาวบ้านเสนอ ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมและถวายคำแนะนำ พร้อมถวายการต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,787