วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่รังวัดสอบเขตที่ธรณีสงฆ์วัดบางพระ ร่วมกับช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่รังวัดสอบเขตที่ธรณีสงฆ์วัดบางพระ ร่วมกับช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,847