วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ การแข่งขันทักษะวิชาการสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

และ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติสุนทร ประธานเขตการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒ มอบโล่รางวัลและใบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม และกล่าวปิดโครงการฯ ทั้งนี้ พิธีการครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,783